CẬP NHẬT VỀ QUY ĐỊNH SPS CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO TRONG THÁNG 01 NĂM 2021

Ngày đăng: 3/25/2021

.

Văn phòng SPS Bộ Công Thương vừa cung cấp thông tin về 55 thông báo bao gồm dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam tới các Cơ quan quản lý nhà nước, trực tiếp là Sở Công Thương các địa phương để phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn để biết và chủ động kế hoạch kinh doanh phù hợp. (File đính kèm)

Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị các đơn vị phản hồi kịp thời đến:

Văn phòng SPS Việt Nam

Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37344764; email: spsvietnam@mard.gov.vn)

hoặc Văn phòng SPS Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.22205438; email: xnk-ns@moit.gov.vn) để xây dựng phương án xử lý phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hóa./.

Người đăng: admin

BÀI VIẾT CÙNG THỂ LOẠI

BÀI VIẾT CÙNG NGƯỜI ĐĂNG