Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa

Ngày đăng: 6/2/2019

Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa

Sở Công Thương Hải Dương thông tin tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân một số văn bản mới liên quan đến thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019 như sau:  
 
1. Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ CôngThương sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp địnhThương mại hàng hóa ASEAN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/9/2019;

2. Thông tư số 13/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Hàn Quốc. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/9/2019.

3. Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về Hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á và các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/9/2019. Đối với Thông tư này, C/O mẫu E sẽ được thay thế mẫu mới; đề nghị các Doanh nghiệp còn Form cũ mang đến Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đổi lấy mẫu mới. (các mẫu cũ không cò nhiệu lực).

Chi tiết các Thông tư có đính kèm tại hệ thống eCosyS trong mục Văn bản pháp quy hoặc liên hệ qua điện thoại số 0220 3859792; email: xnkhaiduong@moit.gov.vn.

Người đăng: admin

BÀI VIẾT CÙNG THỂ LOẠI

BÀI VIẾT CÙNG NGƯỜI ĐĂNG