Mã số thuế Tên công ty Địa chỉ Email Số điện thoại Trạng thái
123456789 Cty Abc 222222 Hoạt động
111111 abcc cas ádsd admin 123 Hoạt động